Klubbmästerskapet i bilder

 
Från fredagens och lördagens KM, mest från nybörjarklass, men lite från öppen och elit har smygit sig in.